+421 918 373 767info@anserini.sk

ČO JE TO BIO PRODUKT ?

Skratkou „BIO“ vo všeobecnosti označujeme niečo, čo súvisí so životom alebo s prírodou.
Bioprodukt je výrobok, ktorý môže byť rastlinného alebo živočíšneho pôvodu a je vyrobený s maximálnym prihliadnutím k ochrane prírody. Takýto produkt neobsahuje žiadne umelé a zdraviu škodlivé látky. Tiež všetky výrobné procesy sú prispôsobené tak, aby čo najmenej zaťažovali prírodu.

Všetky suroviny potrebné na výrobu musia pochádzať z ekologického poľnohospodárstva. Hlavným princípom ekologického poľnohospodárstva je pestovať rastliny a chovať zvieratá v súlade s prírodou. Nepoužívajú sa priemyselné hnojivá, žiadne chemické ochranné prostriedky (pesticídy, insekticídy…) ani geneticky modifikované organizmy (GMO). Aj obaly výrobkov musia byť plne recyklovateľné a ľahko odbúrateľné aby čo najmenej zaťažovali prírodu.

Používaním a konzumáciou bioproduktov neprispievate kladne iba k svojmu zdraviu, ale aj menej záťažujete prírodu a životné prostredie okolo nás.

AKO ROZPOZNAŤ PRAVÉ, CERTIFIKOVANÉ BIO A PRÍRODNÉ PRODUKTY ?

V súčastnosti je trh zaplavený produktami, kde je často pojem „BIO“, „EKO“ alebo „prírodný“ iba marketingový trik a pasca na zákazníka.
Používanie týchto slovíčok nie je bohužiaľ upravené žiadnym zákonom a preto mnohé takto označené produkty majú vo svojom obsahu len minimum prírodných látok, obsah prírodných látok je priam symbolický uprostred syntetického základu.

Preto si pred kúpou vždy dôkladne preverte čo kupujete a nenechajte sa oklamať obalom plným rastliniek a krásnymi obrázkami prírody – to nie je záruka kvalitného a skutočného bio alebo prírodného produktu.

Kvalitné a pravé bio alebo prírodné produkty musia disponovať príslušným certifikátom, ktorý bol vydaný oprávneným  certifikačným orgánom.
Inak povedané – na obale musí byť vyobrazené logo príslušného certifikátu, ktorého podmienky daný produkt spĺňa.

V závislosti od certifikátu potom vieme zistiť z akých surovín je produkt vyrobený alebo aké boli použité procesy pri jeho výrobe, skladovaní atď…

Používa sa viacero rôznych certifikátov v závislosti od toho, či sa jedná o bio potraviny, bio alebo prírodnú kozmetiku či drogériu,  alebo aj od krajiny pôvodu výrobku. Vyznať sa v certifikátoch nie je bohužiaľ jednoduché, preto si popíšeme certifikáty, pod ktoré spadajú naše produkty.

Certifikáty používané na produktoch BIO a PRÍRODNÁ kozmetika a BIO a PRÍRODNÁ drogéria

Cosmos organic, Anserini prírodná kozmetika, Anserini bio kozmetika
Bio kozmetika, Anserini bio kozmetika, Anserini prírodná kozmetika, Anserini prírodná bio kozmetika

ECOCERT a COSMEBIO

Logá ECOCERT a COSMEBIO na produkte znamenajú, že produkt bol certifikovaný oprávneným  certifikačným orgánom (Ecocert Greenlife resp. Cosmecert Sasu – oba so sídlom vo Francúzsku) a certifikačný orgán na základe kontroly potvrdil, že produkt spĺňa požiadavky stanovené príslušnou normou. Na nami ponúkaných produktoch ide predovšetkým o normu Cosmos Organic, ktorá sa uvádza pod logom Ecocert alebo Cosmebio a ktorá znamená, že produkt obsahuje podiel bio zložiek.   Zároveň je produkt sledovaný v každej fáze jeho vzniku, takže je jasný pôvod surovín, postup transformácie, výroba hotového výrobku (zloženie, balenie, skladovanie) a jeho označovanie. Okrem toho sa použil proces výroby, ktorý je priateľský k prírodnému prostrediu a bezpečný voči zdraviu ľudí a obsahuje a rozširuje koncept tkz. zelených chemikálií.

ICEA bio kozmetika, Anserini bio kozmetika, Anserini prírodná kozmetika, Anserini prírodná bio kozmetika
ICEA eko bio čistiace prostriedky, Anserini certifikované ekologické čistiace prostriedky
ICEA ekologické čistiace prostriedky, Anserini ekologické čistiace prostriedky

ICEA

Logo ICEA na produkte znamená, že produkt bol certifikovaný spoločnosťou ICEA (so sídlom v Taliansku) a spĺňa podmienky označenia uvedeného v spodnej časti loga, tj. konkrétne pri nami ponúkaných produktoch je to predovšetkým: Eco Bio Cosmetics, Eco Bio Cleaners a Eco Cleaners. Kritériá, ktoré musí produkt splniť pre udelenie príslušného označenia sú nasledovné:

ICEA ECO BIO COSMETICS

– používanie bio zložiek alebo rastlinných zložiek z divoko rastúcich rastlín

– absencia environmentálne sporných materiálov v samotných výrobkoch, ako aj v obaloch

– neprítomnosť zložiek nerastlinného pôvodu, ktoré sa považujú za možné škodlivé, čo znamená alergény, dráždivé zložky alebo s zložky dôkazmi možnej ujmy na ľudskom zdraví

– zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie spôsobené zbytočnými obalmi (ako jednotlivo balené kusy), obaly z obnoviteľných alebo recyklovateľných zdrojov sú podporované, alebo použitie obalov, ktoré sú v systéme vrátenia odpadu

ICEA ECO BIO CLEANERS

– produkty sa získavajú použitím rastlinných surovín pochádzajúcich z bio kultivácií alebo z konvenčných plodín certifikovaných podľa nariadenia č. CE 834/07 (alebo iné medzinárodné referenčné predpisy, ako napríklad NOP, JAS, COR atď…)

ICEA ECO CLEANERS

– pri výrobkoch je povolené používanie produktov pochádzajúcich z neekologického poľnohospodárstva za predpokladu, že nie sú odvodené z geneticky modifikovaných organizmov (GMO) alebo odvodených z GMO

Pri oboch certifikátoch (Eco bio cleaners aj Eco cleaners) platí:

– neprítomnosť materiálov s možným rizikovým dopadom pre životné prostredie a to ako vo výrobku, tak aj v obalových materiáloch
– neprítomnosť ne-rastlinných zložiek považovaných za zložky s možným rizikovým dopadom, čo znamená, že sú alergénne, dráždivé alebo sa považujú za škodlivé pre ľudské zdravie a životné prostredie

– obaly vyrobené z obnoviteľných, surových a recyklovateľných materiálov alebo prepojené so systémom vrátenia prázdnych kontajnerov
– produkt s vynikajúcim výkonom a účinnosťou rovnajúcim sa ostatným konvenčným vysokokvalitným detergentom

Eco control, Anserini prírodná bio kozmetika
Prírodná kozmetika, Anserini prírodná kozmetika

ECO Control

Logo ECO Control na produkte znamená, že produkt bol certifikovaný spoločnosťou EcoControl (so sídlom v Nemecku) a táto certifikačná spoločnosť potvrdila, že produkt spĺňa požiadavky stanovené príslušnou normou, v prípade nami ponúkaných produktov (ako je uvedené pri logu ECO Control) ide o normu NCS (Natural cosmetics standard). To znamená, že produkt je vyrobený výlučne zo surovín uvedených v norme NCS a iba prostredníctvom procesov uvedených v tejto norme.
Povolené sú prírodné suroviny, prírodne identické minerály, pigmenty a konzervanty a látky získané z prírodných surovín prostredníctvom povolených chemických reakcií. Povrchovo aktívne látky musia byť biologicky odbúrateľné o viac ako 60% v priebehu 28 dní a testovanie na zvieratách je zakázané.

Certifikáty používané pre BIO potraviny

Všetky zelené kávy (100%-né aj 50%-né) v našej ponuke sú certifikované Bio potraviny a sú označené Európskym logom pre bio potraviny – ktorým musia byť povinne označené všetky biopotraviny od európskych výrobcov.